vraag & antwoord

Hoe notuleer je een discussie?

Vergaderen

Het heeft niet zoveel zin om een hele discussie te notuleren. Het meest logisch is in je notulen op te schrijven dat er een discussie gaande was ‘naar aanleiding van …’ Daarbij kun je de belangrijkste onderwerpen en/of standpunten vermelden. Vraag jezelf steeds af of de informatie relevant is voor de ontvangers van de notulen.

Het heeft niet zoveel zin om een hele discussie te notuleren. Het meest logisch is in je notulen op te schrijven dat er een discussie gaande was ‘naar aanleiding van …’ Daarbij kun je de belangrijkste onderwerpen en/of standpunten vermelden. Vraag jezelf steeds af of de informatie relevant is voor de ontvangers van de notulen.

Reageer op dit artikel