vraag & antwoord

Moeten de notulen opnieuw verspreid worden als ze gewijzigd zijn?

Vergaderen

Je kunt het beste in de huidige notulen die je maakt de wijziging in de voorgaande notulen opnemen. Daarboven kun je een kopje zetten als ‘Aanvulling op de notulen [datum]’. Het is niet de bedoeling om eenmaal goedgekeurde notulen te blijven wijzigen. Daarom volstaat het opnemen van de aanvulling in de volgende notulen. Maar als dat […]

Je kunt het beste in de huidige notulen die je maakt de wijziging in de voorgaande notulen opnemen. Daarboven kun je een kopje zetten als ‘Aanvulling op de notulen [datum]’. Het is niet de bedoeling om eenmaal goedgekeurde notulen te blijven wijzigen. Daarom volstaat het opnemen van de aanvulling in de volgende notulen. Maar als dat niet werkt, kun je een andere methode hanteren. Je zou bijvoorbeeld van belangrijke actiepunten of besluiten een apart document kunnen maken en verspreiden, een soort update van de besluiten en acties van de afgelopen vergaderingen. Daarmee is iedereen op de hoogte zonder dat jij de notulen hoeft te veranderen.

Reageer op dit artikel