Bestaat het woord koppetje?
Is het werkze, werk ze of werk se?