Eerste hulp aan het werk: preventieve methoden

Eerste hulp aan het werk: preventieve methoden

Jaarlijks krijgen er zo'n 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Dat varieert van vallen, beknellingen of letsel als gevolg van gevaarlijke vloeistoffen. In het uiterste geval kan een bedrijfsongeval de dood tot gevolg hebben. Dat gebeurt gemiddeld zo'n 60 keer per jaar. In die situaties kun je als bedrijf maar beter goed voorbereid zijn. Gelukkig zijn er talrijke EHBO-sets verkrijgbaar, waarmee ter plekke eerste hulp kan worden verleend.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het zaak om een goede EHBO-uitrusting bij de hand te hebben. Elk bedrijf is daartoe zelfs wettelijk verplicht. Elke werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om arbeidsongevallen te voorkomen. Mocht er toch iets aan de hand zijn, dan moet de werkgever de juiste omstandigheden scheppen om eerste hulp bij ongelukken te verlenen. Een goed geoutilleerde verbanddoos is dan ook in elk bedrijf een eerste vereiste. Er zijn verschillende verbanddozen verkrijgbaar. Dit is afhankelijk van de grootte en de aard van het bedrijf. Voor kleine bedrijven volstaat een kleine verbanddoos (DIN 13157, tot 25 werknemers), grotere bedrijven moeten beschikken over een grote verbanddoos (DIN 13169, voor bedrijven tot 50 medewerkers). En dan maakt de aard van het bedrijf ook verschil: het risico op bedrijfsongevallen in een kantoor is nu eenmaal kleiner dan in een productiebedrijf.

Berg verbandkoffers veilig op

Tot de standaarduitrusting van een verbanddoos horen 65 onderdelen, waaronder diverse verbanden en kompressen, mitella’s, een schaar, pleisters en wegwerphandschoenen. Een grote verbanddoos bevat dezelfde artikelen, alleen dan grotere hoeveelheden. Voor de snelheid is het uiteraard zaak dat eerste hulp snel kan worden verleend. Door hun felle oranjekleur vallen de verbanddozen direct op. Daarnaast zijn er ook speciale verbandkasten verkrijgbaar, waarin de EHBO-spullen veilig opgeborgen liggen en waarin ook aanvullende EHBO-producten kunnen worden bewaard. Bewaar verbanddozen en verbandkasten dan ook altijd op een plek die goed zichtbaar en die gemakkelijk bereikbaar is voor uw medewerkers. Eerstehulp-artikelen vindt u op de website van Vink Lisse.

Andere producten bij eerste hulp

Behalve verbandkoffers met een standaard EHBO-uitrusting zijn er diverse aanvullende EHBO-producten verkrijgbaar. Een brancard bijvoorbeeld, waarmee een werknemer snel kan worden overgebracht naar een locatie die voor de ambulance bereikbaar is. Of diverse oogspoelmiddelen en oogdouches, voor bedrijven waar wordt gewerkt met vloeistoffen die schadelijk kunnen zijn wanneer zij in de ogen komen. Voor het afspoelen van het hele lichaam zijn er douches verkrijgbaar, bijvoorbeeld als er wordt gewerkt met stoffen die de huid kunnen beschadigen.

Eerste hulp kantoor voorbereid zijnVoorkomen is beter dan genezen

Een adequate bedrijfsveiligheid en daarmee het voorkomen van bedrijfsongevallen begint met de juiste voorzorgsmaatregelen. Bedrijven kunnen al veel doen op het gebied van de fysieke inrichting van de werkplaats, bijvoorbeeld door het werken met gevaarlijke stoffen te beperken tot afgeschermde ruimtes. Daarnaast is het van belang om uw werknemers voor te lichten over de mogelijke gevaren op de werkvloer; niet alleen nieuwe werknemers, maar ook ervaren medewerkers. Door uw medewerkers minstens een keer per jaar te informeren over de gevaren en het vermijden daarvan, kunt u al heel wat ellende voorkomen. Bedrijven zijn bovendien verplicht om een of meer werknemers te laten opleiden tot bedrijfshulpverlener. Deze weet precies wat hij moet doen bij calamiteiten.

Top 5 bedrijfsongevallen

Er kunnen allerlei soorten bedrijfsongevallen gebeuren. De top 5 (2018, bron Arbo Online) biedt een aardig inzicht in waar bedrijven rekening mee moeten houden:

  1. Vallen van hoogte (29 %): hieronder vallen verschillende scenario’s, van vallen van een trapje tot vallen vanaf een steiger. Zelfs een val van een trapje kan al lelijke verwondingen opleveren. Vaak gaat het hier om een verkeerde beweging of misstap.
  2. Contact met bewegende delen van een machine (22 %): hierbij gaat het vaak om onvoldoende fysieke bescherming. Deze is of niet aanwezig, of deze wordt niet goed gebruikt. Controleer dit steekproefsgewijs, of vraag uw medewerkers om elkaar te corrigeren.
  3. Vallende objecten (13 %): een vallend voorwerp hoeft niet heel groot te zijn om gevaar op te leveren. Zo overleed in 2014 een man op een bouwplaats nadat een rolmaat vanaf 120 meter hoogte op zijn hoofd viel. De man was net uit de auto gestapt en droeg nog geen veiligheidshelm.
  4. Aanrijdingen (4,4 %): hierbij gaat het vooral om de zichtbaarheid, niet alleen van het slachtoffer, maar ook de zichtbaarheid van het voertuig.
  5. Beknellingen tussen een machine en een ander object (4,2 %): hierbij gaat het meestal om rollend materieel, dat eenvoudigweg niet of niet goed op de rem is gezet.

Beschermende bedrijfskleding

Het is dus zaak om op de werkvloer altijd alert te blijven. Een andere manier om het risico op letsel op de bedrijfsvloer te verkleinen, is het dragen van beschermende bedrijfskleding. Denk hierbij aan werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, oogbescherming en hoofd- en gehoorbescherming. Op deze manier vergroot u de veiligheid op de werkvloer en beperkt het gebruik van de EHBO-koffer zich hopelijk tot het incidenteel plakken van een pleister.

Dit artikel is gesponsord door Vink Lisse.