Wat is juist: uitdiensttreding of uit dienst treding?

Dit woord is een samenstelling (een woord dat uit meerdere bijvoeglijk en zelfstandig naamwoorden bestaat). Je schrijft samenstellingen zo veel mogelijk aan elkaar. Het eerste voorbeeld is correct: uitdiensttreding.

Dit woord is een samenstelling (een woord dat uit meerdere bijvoeglijk en zelfstandig naamwoorden bestaat). Je schrijft samenstellingen zo veel mogelijk aan elkaar. Het eerste voorbeeld is correct: uitdiensttreding.