Hoe vertaal ik ‘Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd’?

Schrijf niet: ‘I hope to have informed you sufficiently’. Dat is letterlijk vertaald Nederlands. Beter is: ‘If you have any further questions, please let me know’.

Schrijf niet: ‘I hope to have informed you sufficiently’. Dat is letterlijk vertaald Nederlands. Beter is: ‘If you have any further questions, please let me know’.