Wat is het verschil tussen een lijnfunctie en een staffunctie?

Tijdens je werkzaamheden krijg je met allerlei verschillende functies en functionarissen te maken. Dus wat is het verschil tussen een lijnfunctie en een staffunctie?

Het verschil tussen lijnfuncties en staffuncties is te zien in het organigram en de organisatiestructuur. Lijnfuncties worden aangestuurd door het managementteam dat boven hen staat in de organisatiestructuur. Staffuncties daarentegen worden aangenomen voor hun deskundigheid bij een specifieke specialisatie.

Lijnfunctionarissen

Lijnfunctionarissen zijn betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid en beslissingen (op alle niveaus in de hiërarchische structuur van de organisatie). Lijnmanagers hebben in tegenstelling tot staffunctionarissen beslissingsbevoegdheid. In grote organisaties beschikken lijnmanagers niet altijd over deskundigheid op alle terreinen van de bedrijfsvoering. Daarom worden gespecialiseerde staffunctionarissen aangenomen.

Afdelingshoofden zijn bijvoorbeeld lijnfuncties.

Staffunctionarissen

De staffunctionarissen vallen niet binnen de hiërarchische structuur.  De staffunctionaris heeft uitsluitend adviesbevoegdheid. Hij adviseert de managers zodat deze over bepaalde zaken beslissingen kunnen nemen.  Staffunctionarissen kunnen ook extern zijn (bijv. van een adviesbureau).

Het secretariaat is een voorbeeld van een staffunctie.

Leer meer over je organisatie

Welke rol heb jij in de organisatie? Jij hebt immers een functie waarin je dagelijks veel verschillende rollen hebt: planner, verbinder, informatiemanager, adviseur, kwaliteitsbewaker, relatiebeheerder, regisseur en budgethouder. Hoe maak je die zichtbaar?

Wanneer spreek je van een platte organisatie? Onder een platte organisatie wordt verstaan dat de lijnen tussen top en onderliggende laag direct zijn, zonder andere hiërarchische lagen.

Dit vind je misschien ook interessant