Doe de dt-test: is het ‘wat houd je tegen’ of ‘wat houdt je tegen’?

Het vervoegen van werkwoorden zorgt bij menig Nederlander voor stress én dt-fouten. Lees de spellingregels voor werkwoorden nog eens door en test meteen jouw kennis.

“Op onze site staat volgens mij een taalfout, maar mijn collega houdt vol dat dat niet zo is”, mailde een lezer. “Het gaat om de zin: Wat houdt je tegen. Houdt moet toch zonder een t?’

Zoals bijna iedereen heb je geleerd dat de t verdwijnt als je achter het werkwoord staat. Dat is ook zo. Maar als het goed is, heb je ook geleerd dat je dan wel vervangbaar moet zijn door jij (je moet dus het onderwerp van de zin zijn). Is dat niet mogelijk, dat krijgt het werkwoord wel degelijk een t.

Een voorbeeld:

Wat raakt je het meest? Je is niet vervangbaar door jij, kijk maar: Wat raakt jij het meest? In deze zin is de t achter de stam dus correct. Je is het lijdend voorwerp en niet het onderwerp van de zin (dat is hier wat).

Terug naar jouw zin:

Wat houdt je tegen? Ook in deze zin is je niet vervangbaar door jij. Kijk maar: Wat houdt jij tegen? is niet correct.

Ben je nu in verwarring? Denk je nu dat de zin Wat houdt jij tegen? wel degelijk een goede zin is? Dan heb je wel een beetje gelijk. Maar let op, de betekenis is een andere geworden. Kijk maar:

 1. Wat houdt je tegen?
 2. Wat houd jij tegen?

In de eerste zin vraagt iemand mij wat mij tegenhoudt om iets te doen. Misschien wordt het nog duidelijker als je je vervangt door jou: wat houdt jou tegen. Het onderwerp in de eerste zin is dan ook wat en niet je. In de tweede zin gaat het om de vraag wat ik tegenhoud. Houd ik een bal tegen of een vergadering? Kun je me nog volgen?

Misschien vind je de kwestie nog steeds lastig. Een ding is zeker duidelijk: een verkeerde spelling kan tot verwarring leiden. Des te meer reden om foutloos te schrijven.

Wat is juist: Let op wat er gebeurt of Let op wat er gebeurd?

De juiste schrijfwijze van gebeurd/gebeurt roept vaak vragen op. Vooral bij taalgebruikers die ‘op gevoel’ de werkwoorden schrijven. Gebeurd lijkt op het oog namelijk al snel de juiste vorm. Waarom? Omdat je veel vaker de werkwoordsvorm gebeurd met een d ziet in teksten dan gebeurt met een t.

Hoe komt dat zo? Dat komt omdat we gebeuren in de zin meestal in de voltooide tijd gebruiken. Een paar voorbeelden:

 • Er is iets leuks gebeurd.
 • Wat is daar gebeurd?

Natuurlijk kan je deze zinnen ook in de tegenwoordige tijd zetten:

 • Er gebeurt daar iets leuks.
 • Wat gebeurt daar?

Zoals je ziet, krijgt gebeurd een d op het eind, als het werkwoord in de voltooide tijd staat; in de tegenwoordige tijd krijgt gebeurt een t.

Taaltip en test

Doe de werkwoordspelling niet ‘op gevoel’. Zeker niet bij werkwoorden die beginnen met be-, ge- of ver-. De tegenwoordigetijdsvorm lijkt namelijk erg veel op de vorm van het voltooid deelwoord.

Vul de juiste werkwoordsvorm in. De antwoorden vind je in het kader hieronder (niet spieken!)

 1. Wie … (beantwoorden) al die brieven?
 2. Waarom … (bekennen) hij zijn fout niet?
 3. Zij heeft hem niet … (herkennen).
 4. Dat … (verwoorden) zij heel helder.
 5. Maar waarom heb jij die vraag niet … (beantwoorden)?
 6. Heeft hij al … (bekennen)?
 7. Hij … (erkennen) in haar zijn meerdere.
 8. Wie … (herkennen) zijn eigen handschrift nou niet?

Meer lezen over taalproblemen

Judith Winterkamp is trainer en coach in zakelijke communicatie (schriftelijk en mondeling). Ze heeft diverse boeken geschreven. Voor Management Support geeft zij schrijftrainingen als Creatief zakelijk schrijven, Kei in taal en Notuleren als een pro.

Lees van Judith ook:

Onduidelijke taal: gebruik jij deze verboden woorden?

Waarom is Eskimo met een hoofdletter en indiaanse niet?

De tussen-n; Hoe schrijf je groentesoep, frikandel en pannenkoeken?

Taaltest: de goede antwoorden

Hieronder vind je de antwoorden op de test hierboven:

 1. Wie beantwoordt al die brieven?
 2. Waarom bekent hij zijn fout niet?
 3. Zij heeft hem niet herkend.
 4. Dat verwoordt zij heel helder.
 5. Maar waarom heb jij die vraag niet beantwoord?
 6. Heeft hij al bekend?
 7. Hij erkent in haar zijn meerdere.
 8. Wie herkent zijn eigen handschrift nou niet?