'Je soft skills oefenen met iemand die uitkijkt naar je komst'

'Je soft skills oefenen met iemand die uitkijkt naar je komst'

Soft skills zijn belangrijker dan ooit door het oprukken van kunstmatige intelligentie. Trainer Lindy Maris helpt je die ontwikkelen op een zeer bijzondere manier.

Meer dan de helft van de Nederlandse assistants gebruikt inmiddels op regelmatige basis programma’s met kunstmatige intelligentie (AI), blijkt uit een recente peiling onder Management Support-lezers. Deze revolutionaire technologie rukt dus snel op, in een vakgebied waarin flink wat van de werkzaamheden goed geautomatiseerd kunnen worden. Dat betekent dat kennis over AI steeds belangrijker wordt voor de ondersteuner.

Maar óók het verder ontwikkelen van zogeheten soft skills: menselijke vaardigheden zoals empathie en samenwerken. Eigenschappen die een computer (vooralsnog) niet kan nabootsen en waarmee jij als ondersteuner jezelf dus echt kunt onderscheiden.

AI maakt ruimte voor zingeving

Lindy Maris, trainer bij en oprichter van Impact a la Carte.
Lindy Maris, trainer bij en oprichter van Impact a la Carte.

Volgens trainer Lindy Maris biedt AI daarom een unieke kans voor ons, de mens. Als technologie meer van ons werk en ons hoofd overneemt, dan biedt dat meer ruimte in ons professionele bestaan voor ons hart. Voor zingeving, werkgeluk en het helpen van anderen.

Als oprichter van ‘Impact a la carte’ biedt Lindy trainingen aan die soft skills aanscherpen en tegelijkertijd helpen om een maatschappelijke impact te maken. Haar deelnemers leren alles over sociale vaardigheden en passen die vervolgens – in het praktijkonderdeel - toe bij stichtingen en andere maatschappelijke organisaties. Zoals bij Kletsmaatjes, die nieuwkomers koppelt aan Nederlandse sprekers om de taal te oefenen. Of bij Oma’s Soep, bekend van de soep in de supermarkt, maar ook voor het organiseren
van gezellige kookmiddagen voor eenzame ouderen.

"Meer vanuit je hart werken, gaat je meer werkplezier brengen”, vertelt Lindy. “De belangrijkste pijlers van werkgeluk zijn namelijk plezier, voldoening, je talenten kunnen inzetten en zingeving.”

Die praktische component is zowel voor Lindy als haar deelnemers een manier om wat terug te geven aan de maatschappij, terwijl ze zichzelf verder ontwikkelen als professional.

We spraken met haar en Sophie Keijzer, manager bedrijfsvoering van Oma’s Soep, over deze bijzondere soft skills-trainingen zoals ‘Witlof With Love’, de impact bij deelnemers en ouderen, en over de plek die ons hart zou moeten hebben in ons professionele bestaan.

Impact a la Carte werkt samen met stichtingen, zoals Oma's Soep, die maatschappelijke kwesties als eenzaamheid tackelen. Dat is een bijzondere manier om trainingen te geven.

Lindy: “Ik zie dat heel veel mensen graag maatschappelijk betrokken willen zijn. Die vinden professionele ontwikkeling belangrijk, maar hebben ook een volle agenda. In de trainingen van Impact a la carte probeer ik dit alles te combineren voor deze mensen. De agenda is hierdoor maar één keer bezet, maar je maakt dubbel zoveel impact.

"Het samenwerken met deze stichtingen is ook onderdeel van mijn eigen zingeving. Zonder hen, bestaat er geen Impact a la carte. Ik doneer daarom per deelnemer van een training een financiële bijdrage. Als dank voor het faciliteren en organiseren van de leerervaring. Met mijn werk help ik stichtingen die ik belangrijk vind - met extra handen, harten en een bijdrage.”

Een kookdag van Oma's Soep met jonge vrijwilligers en ouderen. Foto Oma's Soep.
Een kookdag van Oma's Soep met jonge vrijwilligers en ouderen. Foto Oma's Soep.

Zingeving is dus erg belangrijk voor jou, Lindy. Hoe is dat zo gekomen?

Lindy: “Zeven jaar geleden was ik salesmanager in Johannesburg. Ik werkte op de Zuid-Afrikaanse ‘Zuidas’. Ik had een groot team, een eigen kantoor, een onwijze drive om mijn targets te halen en torenhoge ambities. Maar op een dag keek ik uit naar de werkvloer en dacht ik: ‘ik zou nu eigenlijk een heel gelukt gevoel moeten hebben, maar ik voel me leeg van binnen’.

"Ik was alleen maar bezig met het halen van die targets, met Excel-sheets en het praten over ‘koppen’ in plaats van ‘mensen’. Ik realiseerde me toen dat ik het eigenlijk helemaal niet meer over ‘koppen’ wilde hebben. Het werk ging me heel erg tegenstaan. Dus toen heb ik ervoor gekozen om die baan op te zeggen. Dat betekende mijn zwembad in de tuin vaarwelzeggen en het uit eten gaan wanneer ik wilde. Ook betekende het: weer terug naar Nederland vliegen.”

En dus weer opnieuw beginnen. Hoe vond jij je weg naar het oprichten van Impact a la Carte?

Lindy: “Ik had de luxe om hier weer helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Daar schaamde ik me wel een beetje voor. Ik was dertig, keek om me heen en dacht: ‘iedereen hier lijkt ook weer zó gelukt’. Terwijl ik weer woonde bij mijn moeder, met alleen maar twee volle koffers. Later ben ik dat moment gaan zien als een cadeau. Ik kreeg de kans om blanco te beginnen. De belangrijkste belofte die ik mijzelf had gedaan bij het terugkomen naar Nederland, was dat ik vanaf dat moment mijn hart evenveel wilde inzetten, als mijn hoofd.

"Toen ben ik heel gericht gaan zoeken naar een nieuwe baan waarbij ik dat kon doen. Ik werd vrijwilligersmanager bij stichting Make-A-Wish. Als salesmanager stuur je aan op targets. Als vrijwilligersmanager leer je de soft skills om mensen het gevoel te geven dat ze gezien worden voor hun inzet. In die jaren heb ik de transitie kunnen maken van winst naar waarde. Om mij heen hoorde ik mensen vaak zeggen: ‘ik wil ook graag iets betekenen voor de maatschappij, maar ik heb een hypotheek en fijne arbeidsvoorwaarden’. Tegelijkertijd zag ik dat veel stichtingen verlegen zaten om extra handen, harten en giften.

"Toen heb ik een training ontwikkeld voor Make-A-Wish en uiteindelijk besloten om dat vanuit een eigen trainingsbureau te doen. Zodat ik kon samenwerken met meerdere stichtingen, en ook meerdere soft skills-trainingen kon aanbieden. Ik geloof dat mijn deelnemers moeten kunnen kiezen voor wie ze het verschil willen maken. Oma’s Soep is een van die stichtingen.”

Sophie, wat doet Oma's Soep eigenlijk?

Sophie Keijzer, Social Impact & Business Manager bij Oma's Soep.
Sophie Keijzer, Social Impact & Business Manager bij Oma's Soep.

Sophie: “Als stichting organiseren we ieder week activiteiten in twaalf steden in Nederland. Dat zijn kookdagen, waar vrijwilligers samen met eenzame ouderen koken in buurthuizen en dagbestedingen, of kookbezoekjes. Wij doen die laatste– de Soep-aan-huisdagen – sinds corona. Deze twee activiteiten zijn de kern van wat wij doen. We brengen op deze manier jong en oud samen.

"Sinds kort richt ik me ook op het organiseren van grotere evenementen met Oma’s Soep, zoals het Oma’s Gala, het Oma’s Festival of speeddates. Dat zijn feesten voor jong en oud. Momenteel zijn we een nieuw project aan het opzetten om buiten die twaalf steden waar we al dingen organiseren, actief te worden: Oma’s Penvriendin. Hier kunnen jonge vrijwilligers op afstand contact houden met eenzame ouderen.”

Lindy, in jouw trainingen richt jij je op het ontwikkelen van soft skills. Waar hebben mensen in deze tijd van AI en digitalisering behoefte aan, merk je?

Lindy: “Ik merk dat veel mensen momenteel de transitie willen maken van winst naar waarde. Het begrip ‘waardecreatie’ hoor ik veel bij organisaties. Dat is heel logisch in een tijd waarin we steeds meer digitaliseren, hybride werken en we het lastiger vinden om verbinding met elkaar te vinden. Bij het verliezen van verbinding, verlies je veel. Zoals jouw netwerk, het leren van elkaar, het brainstormen en het samenbrengen van verschillende perspectieven. Dingen waarmee een beter product of dienst ontstaat.

"Hoe meer we digitaliseren, hoe meer we ons een nummertje kunnen voelen. En dat staat haaks op het idee van winst naar waarde te gaan. Dat heeft alles te maken met menselijk maatwerk. Met authenticiteit en identiteit in je dienst of samenwerking. Onderscheidend zijn in de menservaring met klanten of collega’s; die een echte verbinding, voldoening en zingeving bij jou vinden. Voor die waardecreatie heb je soft skills nodig. Welke? Bijvoorbeeld empathie. Dingen die een computer niet kan. Daar werken we aan in de trainingen.

"Daarnaast probeer ik mij hard te maken voor het bewustzijn van de eigen intenties van deelnemers. Dat gespreksvaardigheid als onderdeel van het traject niet puur de focus is. Als daar te veel mee wordt omgegaan als gereedschap, dan is de verbinding die je maakt met anderen niet authentiek. Ik vind het belangrijk dat deelnemers stilstaan bij de houding waarmee ze het gesprek aangaan. Dat ze bewust aanwezig zijn, hun eigen intenties kennen, zonder oordeel en nieuwsgierig luisteren. In de trainingen van Impact a la carte draait het niet alleen maar om het toepassen van soft skills-gereedschap.”

En, Sophie, hoe gaat dat samen met Oma's Soep? Wat voor effect zie jij bij de trainingen - op de eenzame ouderen?

Sophie: “De praktijkelementen van Lindy’s trainingen vinden plaats bij de dagbesteding of een buurthuis. Via huisartsen, thuiszorgpartijen en buurthuizen krijgen we aanmeldingen van ouderen die sociaal geïsoleerd zijn. De onderdelen van Lindy zorgen ervoor dat we in de gesprekken met ouderen diep kunnen gaan. Dat er echte gesprekken gevoerd kunnen worden met ouderen, die misschien verder gaan dan die met onze studentenvrijwilligers.

"Jonge mensen nemen altijd een levendige sfeer mee. Maar de deelnemers van Lindy zijn meestal al wat ouder en nemen meer levenservaring mee. Ik heb het gevoel dat er daardoor meer duurzame relaties met de ouderen worden aangegaan. Ze maken een andere connectie. Ikzelf vind dat heel mooi, en het vult heel erg goed de activiteiten met jongere vrijwilligers aan. Daarom ben ik ben ik erg blij om dit samen met Lindy te doen.”

Lindy: “Mijn deelnemers leggen zich toe om vier soepbezoeken te doen bij een eenzame ouder. Ze oefenen daar hun soft skills en werken echt ergens naartoe in die periode.”

Kookdag van Oma's Soep. Foto Oma's Soep.
Kookdag van Oma's Soep. Foto Oma's Soep.

Wat is een specifiek voorbeeld van welke soft skills, en hoe ze die toepassen tijdens de soepbezoeken van de training?

Lindy: “Wat zo leuk is als je bij iemand aan de keukentafel aanschuift, is dat vaak het enige geluid op de achtergrond zo’n lief klokje is. ‘Tik, tik, tik’. Dan lijkt het bijna alsof de tijd stilstaat. Dat is een heel andere setting dan die gehaaste werkvloer waar iedereen ‘druk, druk, druk’ is".

"In de trainingen die ik aanbied, is dit functioneel vertragen een belangrijk element. Hiermee wil ik de deelnemer laten realiseren dat vertraging heel goed kan zijn. Omdat je daarmee aandachtig met andere mensen omgaat. Dat je door begint te krijgen dat het eerste antwoord op je vraag, zelden het echte antwoord is. Dat je moet leren doorvragen.

"Dat functioneel vertragen is een van de belangrijkste opdrachten bij soep-aan-huisbezoeken van mijn deelnemers. En dat ze daardoor leren actief te luisteren, door te vragen zonder aannames te maken en aanwezig te zijn. Je kan wel een drukke en volle agenda hebben, maar als je ergens de tijd voor neemt dan kom je erachter dat je veel effectiever wordt, dat je beter de essentie van zaken boven tafel haalt. Hoe fijn is het om dit allemaal te oefenen met iemand die heel erg uitkijkt naar je komst?”

Merken jullie bij Oma's Soep ook dat ouderen profijt hebben van deze deelnemers vanuit Impact a la Carte?

Sophie: “Omdat het allemaal subjectieve belevingen zijn, is het effect vooralsnog moeilijk meetbaar. Maar we krijgen veel goede reacties van de deelnemers van Lindy en ook veel bedankjes van de ouderen. Inmiddels hebben we met Lindy ook nieuwe trainingen ontwikkeld, zoals ‘Witlof with Love’. Een eendaagse workshop over waardecreatie die eindigt in de praktijk; de deelnemers oefenen met hun nieuwe vaardigheden aan de keukentafel tijdens onze kookmiddag."

Lindy: “Zo’n initiatief als ‘Witlof ’ is ook erg functioneel als je het hebt over waarde creëren. Want opa’s en oma’s hebben niet alleen witlof in hun koelkast, maar bezitten ook levenswijsheden die je niet terugvindt in managementboeken. Je snijdt niet alleen samen groente, maar leert ook nieuwe inzichten.

"Het profijt dat deelnemers en ouderen hebben van deze trainingen is, omdat het gaat om soft skills, per definitie moeilijk meetbaar. Omdat ze dus subjectief ervaren worden. Je hoofd is het mooiste gereedschap voor feiten, voor waarheidsvinding. Je hart is er voor betekenis vinden. Als je het hebt over het transformeren van winst naar waarde, dan heeft dat meer te maken met betekenis dan waarheid.”

Of cijfertjes dus. Maar nu we het hebben over betekenis, hoe krijgen we daar meer van in ons werkbestaan?

Lindy: “Ik denk dat we moeten leren om meer vanuit ons hart te werken. Om die niet thuis te laten als we naar ons werk gaan. Daarmee doe je jezelf ook een plezier. Met de voortdurende digitalisering wordt verbinding steeds belangrijker. Wordt het hart steeds belangrijker. Daarvanuit werken, gaat ons meer werkplezier brengen.

"Dat heb ik zelf ervaren toen ik van een commerciële Zuidas-setting naar een stichting verhuisde: ik ben sindsdien vitaler, effectiever en innovatiever geworden. Dat wil ik doorgeven aan mijn deelnemers. Varen op ratio én je hart, dat is voor mij een duidelijk geval van: 1+1=3.”

Over Impact a la carte

Impact a la carte brengt passie en professionaliteit samen. Lindy Maris helpt professionals om zichzelf te ontwikkelen en betekenisvolle impact te maken op organisatie, klant en maatschappij. Impact a la carte combineert soft skills-training met maatschappelijke betrokkenheid.

Hans Klis

Hans Klis

Eindredacteur

Hans is freelance journalist en schrijver en sinds januari 2023 ook eindredacteur van Management  Support. Hij interviewt en schrijft over onder meer: hybride werken, buzzwoorden op kantoor en artificial intelligence (AI). En hij zorgt voor perfecte teksten, zowel online als in Management Support Magazine.