Batterijen nog te vaak bij restafval - vraag gratis Bewaarbox aan

Batterijen nog te vaak bij restafval - vraag gratis Bewaarbox aan

Afgedankte batterijen en accu's belanden nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want ze zitten vol metalen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. Daarom start Stichting Stibat Services een campagne waarbij bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis kunnen aanvragen.

Hoewel veel bedrijven duurzaam willen ondernemen, is de afvalscheiding en -inzameling lang niet altijd goed geregeld. Met name in het MKB valt nog heel wat terrein te winnen. Batterijen slingeren veelal rond in bureaulades en kasten, of worden in de prullenbak gegooid. De batterijen komen dan met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer gerecycled worden.

Batterijen scheiden en recyclen

Door afgedankte batterijen gescheiden in te leveren, dragen bedrijven bij aan een duurzame wereld. Batterijen bevatten bruikbare metalen die hergebruikt kunnen worden. Zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Van die metalen worden nieuwe producten gemaakt. Onder andere fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, leidingen en dakgoten.

Het is bovendien niet veilig om batterijen in de prullenbak weg te gooien, omdat er kortsluiting kan ontstaan, met mogelijk brand als gevolg. Batterijen kunnen het beste bewaard worden op een vaste plek. Bedrijven kunnen hun batterijen inleveren bij een inleverpunt of meegeven aan de afvalvalinzamelaar van het bedrijf.

De meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. ”

Afvalscheiding verplicht

Voor bedrijfsafval gelden sinds dit jaar nieuwe regels, waardoor afvalscheiding vaak zelfs verplicht is. De regels zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie, maar de meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. Batterijen dienen ook gescheiden ingeleverd te worden. Op 2 maart 2021 is de gewijzigde LAP3 inwerking getreden: het landelijk afvalbeheerplan zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Batterij Bewaarbox Zakelijk

Stibat Services is de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Met de Batterij Bewaarbox Zakelijk bieden zij bedrijven een laagdrempelig hulpmiddel bij het inzamelen. Tijdens de campagne, die 15 november start, kunnen bedrijven deze gratis aanvragen.

“Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de grote hoeveelheden afgedankte batterijen en accu’s op kantoor." Dat vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat Services. "We willen met onze campagne meer bewustwording creëren en ondernemers oproepen ook hún steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het is een kleine moeite om de metalen uit batterijen een tweede leven te geven.”

"Heb je hart voor de zaak én voor het milieu? Vraag dan nu de Batterij Bewaarbox Zakelijk aan voor op kantoor." Dat is de oproep van Stibat Services aan het MKB. Van 15 november tot en met 15 december is de Bewaarbox gratis aan te vragen. De aanvrager ontvangt de Bewaarbox met een promotiepakket om de collega’s op kantoor aan te sporen hun gebruikte batterijen en accu’s in te leveren. Meer informatie is te vinden op www.batterijbewaarbox.nl.

Wanneer de Batterij Bewaarbox Zakelijk vol is, kunnen de batterijen bij een van de ruim 25.000 inleverpunten ingeleverd worden óf door de afvalvalinzamelaar van het bedrijf worden opgehaald. Zo komen de batterijen en accu’s alsnog bij Stibat Services terecht, die deze op een veilige en verantwoorde wijze recyclen.

Dit artikel is gesponsord door Stichting Stibat Services.

10 manieren om slimmer om te gaan met vervelende taken

10 manieren om slimmer om te gaan met vervelende taken

We hebben allemaal taken die we liever kwijt dan rijk zijn. Trainer Karen Visser legt uit hoe je deze zo slim mogelijk wegwerkt.

Projectmanagement: ga het conflict aan

Projectmanagement: ga het conflict aan

Projecten gaan gepaard met grote belangen. Als projectassistent moet je het team de goede kant op leiden. En soms: het conflict aangaan.

10 tips voor betere zelfsturing op het secretariaat

10 tips voor betere zelfsturing op het secretariaat

Zelfsturing kun je niet zomaar even invoeren. Werkplektrainer Karen Visser wijst in tien snelle tips op zaken die je op orde moet hebben.

Hybride werken: het uitgangspunt in vijf stappen

Hybride werken: het uitgangspunt in vijf stappen

De basisregels van hybride werken, uitgelegd door innovatiecoach en trainer Marianne Smits.

3 tips om projecten beter te organiseren

3 tips om projecten beter te organiseren

Marie-Louise Anthonissen heeft meer dan twintig jaar ervaring met projectmanagement. Zij geeft drie tips om projecten beter te organiseren.

Organiseer je een evenement? Dit moet in het draaiboek

Organiseer je een evenement? Dit moet in het draaiboek

Eén tot enkele weken voor aanvang van het evenement begin je met het maken van een draaiboek. Dit moet er allemaal in.

Projectassistent: zo vorm je een succesvol team met je projectleider

Projectassistent: zo vorm je een succesvol team met je projectleider

Als projectassistent ben je samen met je projectleider het kleinste team binnen het projectteam. Jullie succes is afhankelijk van de onderlinge...

Projectassistent, waak voor deze drie valkuilen

Projectassistent, waak voor deze drie valkuilen

Projectassistent is een baan met toekomst, het aantal projectassistenten blijft groeien. Pas wel op voor deze valkuilen!