Batterijen nog te vaak bij restafval - vraag gratis Bewaarbox aan

Batterijen nog te vaak bij restafval - vraag gratis Bewaarbox aan

Afgedankte batterijen en accu's belanden nog te vaak in het restafval. Dat is zonde, want ze zitten vol metalen die nodig zijn voor het maken van nieuwe producten. Daarom start Stichting Stibat Services een campagne waarbij bedrijven de Batterij Bewaarbox Zakelijk gratis kunnen aanvragen.

Hoewel veel bedrijven duurzaam willen ondernemen, is de afvalscheiding en -inzameling lang niet altijd goed geregeld. Met name in het MKB valt nog heel wat terrein te winnen. Batterijen slingeren veelal rond in bureaulades en kasten, of worden in de prullenbak gegooid. De batterijen komen dan met het restafval in de verbrandingsoven terecht en kunnen niet meer gerecycled worden.

Batterijen scheiden en recyclen

Door afgedankte batterijen gescheiden in te leveren, dragen bedrijven bij aan een duurzame wereld. Batterijen bevatten bruikbare metalen die hergebruikt kunnen worden. Zoals ijzer, lood, zink, mangaan, kobalt en nikkel. Van die metalen worden nieuwe producten gemaakt. Onder andere fietsen, kranen, pannen, brilmonturen, leidingen en dakgoten.

Het is bovendien niet veilig om batterijen in de prullenbak weg te gooien, omdat er kortsluiting kan ontstaan, met mogelijk brand als gevolg. Batterijen kunnen het beste bewaard worden op een vaste plek. Bedrijven kunnen hun batterijen inleveren bij een inleverpunt of meegeven aan de afvalvalinzamelaar van het bedrijf.

De meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. ”

Afvalscheiding verplicht

Voor bedrijfsafval gelden sinds dit jaar nieuwe regels, waardoor afvalscheiding vaak zelfs verplicht is. De regels zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie, maar de meeste bedrijven zijn verplicht om hun dagelijkse afvalstromen te scheiden. Batterijen dienen ook gescheiden ingeleverd te worden. Op 2 maart 2021 is de gewijzigde LAP3 inwerking getreden: het landelijk afvalbeheerplan zoals vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Batterij Bewaarbox Zakelijk

Stibat Services is de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte batterijen en accu’s. Met de Batterij Bewaarbox Zakelijk bieden zij bedrijven een laagdrempelig hulpmiddel bij het inzamelen. Tijdens de campagne, die 15 november start, kunnen bedrijven deze gratis aanvragen.   

“Ondernemers zijn zich vaak niet bewust van de grote hoeveelheden afgedankte batterijen en accu’s op kantoor." Dat vertelt Arie de Jong, directeur van Stibat Services. "We willen met onze campagne meer bewustwording creëren en ondernemers oproepen ook hún steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het is een kleine moeite om de metalen uit batterijen een tweede leven te geven.”

"Heb je hart voor de zaak én voor het milieu? Vraag dan nu de Batterij Bewaarbox Zakelijk aan voor op kantoor." Dat is de oproep van Stibat Services aan het MKB. Van 15 november tot en met 15 december is de Bewaarbox gratis aan te vragen. De aanvrager ontvangt de Bewaarbox met een promotiepakket om de collega’s op kantoor aan te sporen hun gebruikte batterijen en accu’s in te leveren. Meer informatie is te vinden op www.batterijbewaarbox.nl.

Wanneer de Batterij Bewaarbox Zakelijk vol is, kunnen de batterijen bij een van de ruim 25.000 inleverpunten ingeleverd worden óf door de afvalvalinzamelaar van het bedrijf worden opgehaald. Zo komen de batterijen en accu’s alsnog bij Stibat Services terecht, die deze op een veilige en verantwoorde wijze recyclen.

Dit artikel is gesponsord door Stichting Stibat Services.

Werkoverdracht voor vakantie: zo gaat het mis, zo doe je het goed

Werkoverdracht voor vakantie: zo gaat het mis, zo doe je het goed

Hoe draag je succesvol je werk over aan een collega voordat je op vakantie gaat? Lees waarom het vaak misgaat en hoe je het beter doet.

6 cruciale eisen voor een zelfsturend secretariaat

6 cruciale eisen voor een zelfsturend secretariaat

Een zelfsturend team moet aan deze zes eisen voldoen om optimaal creatief, productief en zelfredzaam te zijn.

Oproep: onderzoek naar focus op het werk

Oproep: onderzoek naar focus op het werk

Focus krijgen én houden in een kantoortuin valt niet mee... Hoe en waardoor word jij afgeleid? Doe mee aan ons korte onderzoek! De resultaten delen...

7 tips om een projectteam te leiden zonder 'echt' gezag

7 tips om een projectteam te leiden zonder 'echt' gezag

Ook als je niet formeel de leiding hebt over leden van je projectteam, kun je daarin wel leiderschap tonen. Expert Marie-Louise Anthonissen geeft...

Zo bewaak je de voortgang van een project

Zo bewaak je de voortgang van een project

Wat kun jij doen in je rol als projectassistent om de voortgang van een project zo soepel mogelijk te laten verlopen? Een stappenplan.

Service level agreement (SLA): werkwijze, voordelen en valkuilen

Service level agreement (SLA): werkwijze, voordelen en valkuilen

De service level agreement (SLA) is een overeenkomst tussen klant en secretariaat. Deze drie experts leggen je uit hoe je ermee werkt.

Wat hoort thuis in een procesbeschrijving?

Wat hoort thuis in een procesbeschrijving?

Met een procesbeschrijving formuleer je duidelijk doelen voor jouw team en kun je samen aan de slag voor de klant. Wat moet er in zo'n beschrijving...

Het secretariaat als superkracht

Het secretariaat als superkracht

Het secretariaat kan je inzetten als superkracht. Drie tips voor assistants van trainer Karen Visser om vraag en aanbod af te stemmen aan de 'klant'.