Is het ‘de bestede uren’ of ‘de besteedde uren’?

Bestede of besteedde uren? Het is ‘de bestede uren’. ‘Bestede’ is hier een bijvoeglijk naamwoord bij ‘uren’. Dat bijvoeglijk naamwoord is afgeleid van het voltooid deelwoord. De hoofdregel voor dit soort bijvoeglijke naamwoorden is dat ze gevormd worden door achter het voltooid deelwoord een e te zetten: beantwoord (voltooid deelwoord), beantwoorde (bijvoeglijk naamwoord). Een uitzondering

Bestede of besteedde uren?

Het is ‘de bestede uren’. ‘Bestede’ is hier een bijvoeglijk naamwoord bij ‘uren’. Dat bijvoeglijk naamwoord is afgeleid van het voltooid deelwoord.

De hoofdregel voor dit soort bijvoeglijke naamwoorden is dat ze gevormd worden door achter het voltooid deelwoord een e te zetten: beantwoord (voltooid deelwoord), beantwoorde (bijvoeglijk naamwoord).

Een uitzondering vormt een bijvoeglijk naamwoord dat een lange klinker heeft: oo, ee (groot, breed). Je schrijft dus niet ‘besteede’ (besteed + e) maar  ‘bestede’: ‘de bestede uren’. Hetzelfde geldt voor ‘het begrote budget’ (niet begrootte), ‘de verbrede weg’ (niet verbreedde).

Lees ook ons artikel over spelling oefenen voor professionals. Hoe is jouw beheersing van werkwoordspelling en het koppelteken?

Houd of houdt?

“Hoe schrijf ik ‘houd’ in de zin ‘Houd er rekening mee dat…’?” Houd in de zin Houd er er rekening mee dat… staat in de gebiedende wijs. De regel voor de gebiedende wijs is vrij duidelijk en eenvoudig: de gebiedende wijs krijgt altijd alleen de stam. Houd schrijf je dus zonder t.

Soms twijfel je misschien of er sprake is van de gebiedende wijs. Dan kun je het werkwoord vervangen door een vorm van lopen. Je hoort dan of er achter de stam een t staat. Kijk (of liever: luister) maar eens naar de volgende zinnen:

Loop niet zo hard.
Loopt u alstublieft niet zo hard.

In gedachten zeggen

Je hoort en ziet dat er alleen in de tweede zin een t achter de stam staat (loopt). Bij een werkwoord dat geen d of t aan het eind van de stam heeft, kun je immers horen of er een t staat. Het is dus een handige manier om in plaats van Houd er rekening mee dat… in gedachten te zeggen Loop er rekening mee dat...

Natuurlijk is deze zin onzin, maar hij maakt wel duidelijk dat houd geen t krijgt.

Te kort of tekort?

Ik wilde de zin ‘We hebben te kort aan personeel’ aan je voorleggen. Is te kort inderdaad met twee woorden of moet ik het aan elkaar schrijven?

Jouw voorbeeldzin is een heel duidelijke: met te kort doel jij op het zelfstandig naamwoord: het tekort. Omdat het hier om een zelfstandig naamwoord gaat, is het dus één woord.

Maar soms is het niet zo duidelijk. Neem de zin: Ben je soms wat tekortgekomen? Ook hier is tekortgekomen een woord. De reden? Het hele werkwoord is ook een woord, namelijk tekortkomen. Dan vervoeg je het ook als een geheel. Dat geldt trouwens ook voor de tegenwoordige tijd: Wees niet bang dat je tekortschiet.

Schrijf je te en kort dan nooit los van elkaar? Jawel hoor! Bijvoorbeeld in de volgende zinnen: We hebben handen te kort om alles op tijd af te hebben en Hij is 3 centimeter te kort om in de Python te mogen.

Word een Kei in taal!

Meer weten over spelling en taal? In de training Kei in taal van Judith Winterkamp worden alle regels van de Nederlandse spelling en grammatica op een rij gezet.

Nog meer artikelen over spelling en schrijven: