vraag & antwoord

Wat is juist: ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken/schikt …’?

Taal en communiceren

Onze Nederlandse taal is prachtig mooi, maar vaak ook erg lastig. Zoals de zin ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken/schikt’? Management Support geeft het antwoord!

Wat is juist: ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken/schikt …’?

Wanneer datum en/of tijdstip u schikken/schikt?

De verwarring ontstaat door het gebruik van en/of.

Als je ‘datum of tijdstip’ schrijft, kun je ‘schikt’ gebruiken. Als je en/of schrijft, ga je uit van meervoud. In principe hebben de persoonsvorm (werkwoord) en het onderwerp hetzelfde aantal. Dus: enkelvoudig onderwerp + enkelvoudige persoonsvorm (ik ben), en meervoudig onderwerp + meervoudige persoonsvorm (wij zijn).

In jouw voorbeeld kun je het beste van die regel uitgaan: ‘Wanneer datum en/of tijdstip u schikken…’

Wat is juist: Let op wat er gebeurt of Let op wat er gebeurd

De juiste schrijfwijze van gebeurd/gebeurt roept vaak vragen op. Vooral bij taalgebruikers die ‘op gevoel’ de werkwoorden schrijven. Gebeurd lijkt op het oog namelijk al snel de juiste vorm. Waarom? Omdat je veel vaker de werkwoordsvorm gebeurd met een ziet in teksten dan gebeurt met een t. 

Hoe komt dat zo? Dat komt omdat we gebeuren in de zin meestal in de voltooide tijd gebruiken. Een paar voorbeelden:

  • Er is iets leuks gebeurd.
  • Wat is daar gebeurd?

Natuurlijk kan je deze zinnen ook in de tegenwoordige tijd zetten:

  • Er gebeurt daar iets leuks.
  • Wat gebeurt daar?

Zoals je ziet, krijgt gebeurd een op het eind, als het werkwoord in de voltooide tijd staat; in de tegenwoordige tijd krijgt gebeurt een t.

Spellingkwestie: Wat houdt je tegen? 

Wat is de verleden tijd van benijden? Is dat benijdde of beneed? 

De verleden tijd van benijden is benijdden. Het is dus een zwak werkwoord. De klank van de verleden tijd verandert namelijk niet. De vervoeging is dus: ik benijd, ik benijdde en ik heb hem benijd. 

Het is wel bijzonder dat benijden een zwak werkwoord is. De meeste werkwoorden met een ij zijn namelijk sterk: kijk – keek, krijg – kreeg, bijt – beet, stijg – steeg. De reden is dat benijden ontstaan is uit het zelfstandig naamwoord nijd. Werkwoorden die zijn afgeleid van een zelfstandig naamwoord worden meestal zwak vervoegd. Een paar voorbeelden: vijl – vijlde, lijn aan – lijnde aan. Dat laatste geldt trouwens ook voor werkwoorden met een ij die zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, zoals bevrijd – bevrijdde.   

En dan nog even het werkwoord vrijen. Dit werkwoord heeft twee verledentijdsvormenvrijde en vree. 

Ei of ij: hoe zit het ook alweer?

Kei in taal worden:

Leer met onze Training Kei in Taal in een dag de spellingregels van de Nederlandse taal. Met foutloze uitingen overtuig je mensen sneller. Schrijven wordt makkelijker én leuker als je de spellingregels beheerst. Spelling is uiteindelijk niks anders dan regeltjes toepassen. Het is dus te leren!

Meer tips?

Klantvriendelijke brieven; 5 vuistregels – Een klantvriendelijke brief geeft de klant het gevoel dat hij met een betrouwbaar, beleefd en competent iemand van doen heeft, die persoonlijk aandacht aan hem besteedt en gericht reageert. 5 adviezen.

Meer taal- en schrijftips vind je in de e-paper ‘Schrijven met lef’, die je gratis kunt aanvragen (pdf).

Reageer op dit artikel