vraag & antwoord

Schrijf je namen met een voorvoegsel in een Engelse brief met een kleine letter of een hoofdletter?

Taal en communiceren

Hoewel er in het Engels geen vaste regel is zoals in het Nederlands, heeft een hoofdletter de voorkeur.  Dus ‘Dear Mr. Van Ham’. Het tussenvoegsel hoort immers officieel bij de achternaam.

Hoewel er in het Engels geen vaste regel is zoals in het Nederlands, heeft een hoofdletter de voorkeur.  Dus ‘Dear Mr. Van Ham’. Het tussenvoegsel hoort immers officieel bij de achternaam.

Reageer op dit artikel