checklist

Brief opstellen: de inleiding

Taal en communiceren

Een checklist voor het opstellen van een brief. Wat staat er in de inleiding?

  • aanleiding
  • onderwerp
  • doel
  • leeswijzer (optioneel)

Aanleiding
Niet: Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 6 november jl.
Of: Naar aanleiding van uw brief van…

Wel: Uw brief van 6 november 2010 hebben wij ontvangen.
Of: Op 10 november 2010 heeft u ons een brief geschreven over…

Onderwerp
Bijvoorbeeld: In deze brief vraagt u om informatie over…
Of: In deze brief vraagt u of wij uw initiatief kunnen sponsoren.

Doel
Bijvoorbeeld: In deze brief licht ik deze wijziging graag toe.
Of: Hieronder leest u wat de gevolgen van deze wijziging zijn voor u en uw medewerkers.
Of: Wat kunnen wij voor u betekenen? Dat leest u in deze brief.

Leeswijzer
Bijvoorbeeld: Allereerst zet ik de veranderingen op een rij. Daarna leg ik u uit wat de gevolgen zijn voor u en uw medewerkers. Tot slot leest u waar u meer informatie kunt vinden.

Voorbeeld inleiding
De gemeente Zoetermeer biedt huiseigenaren de mogelijkheid gratis maatwerkadvies te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun huis. In deze brief leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor dit gratis maatwerkadvies.

Of:

Met uw brief van 1 oktober 2010 heeft u ons gevraagd een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van de balkons van uw appartementencomplex aan de Amsterdamse Veerkade. Uit ons onderzoek blijkt dat de veiligheid van deze balkons gewaarborgd is. Hieronder lichten wij deze conclusie graag toe.

Met dank aan Judith Winterkamp – Communicatief tekst & training

Brief opstellen: het slot
Brieven schrijven: suggesties voor begin- en eindzinnen
Briefopbouw voor vier soorten brieven
Titulatuur: aanhef en adressering
85 voorbeeldbrieven
Eindzin
Boek: Correspondentie Support
Training: Bewust schriftelijk communiceren

Reageer op dit artikel